Léto s vodníky - 2021

Dostupné termíny:

Termín Cena (sleva pro účastníky z minula)
12. - 16. 07. 2021 6.300 Kč (6.100 Kč)   plně obsazeno, již se nelze přihlásit
19. - 23. 07. 2021 6.300 Kč (6.100 Kč)   plně obsazeno, již se nelze přihlásit
16. - 20. 08. 2021 6.300 Kč (6.100 Kč)   plně obsazeno, již se nelze přihlásit
23. - 27. 08. 2021 6.300 Kč (6.100 Kč)

 


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Údaje zákonného zástupce (rodiče)
Adresa (trvalé bydliště)
Kontaktní údaje

Pověřené osoby k vyzvednutí dítěte (pokud se liší od zákonného zástupce)

Údaje účastníka (dítěte)

Prohlášení o zdravotním stavu a zdatnosti

Informace o zdravotním stavu jsou striktně důvěrné a budou použity pouze pro vnitřní potřebu organizátora. Vodní záchrana a vodní záchranný sport jsou aktivity, které mohou být fyzicky náročné. Je zodpovědností každého účastníka tábora (jeho zákonného zástupce), aby posoudil, zda je dostatečně fyzicky zdatný a zdráv, aby se mohl praktického výcviku zúčastnit. Je nutné, aby instruktor věděl o možných zdravotních komplikacích. Pokud si nejste jisti, zda ze zdravotních důvodů kurz účastník zvládne, poraďte se s jeho lékařem.


Podmínky získání slevy a využití dárkové poukázky

Jiný plátce (platí firma / organizace / FKSP apod.)

Vyjádření souhlasu

Prohlašuji, že mnou níže uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a že jsem byl jako poskytovatel údajů poučen o svých právech a povinnostech ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasím s jejich zpracováním, a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně odvolám. S daty bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Zároveň zpracovateli uděluji souhlas v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se zasíláním informačních e-mailů. Dále uděluji souhlas s pořizováním obrazových či zvukových záznamů svého dítěte (dětí) a souhlasím s uveřejněním takto pořízených obrazových či zvukových záznamů na webových a facebookových stránkách organizátora. Odesláním vyplněného formuláře se zavazuji uhradit cenu tábora a souhlasím se zasláním elektronické faktury.


 

Prosíme zvolte jednu z možností.
Powered by BreezingForms